·         Levenslange garantie op de Opus CDP+

·         Autocom Diagnostic Partner AB levert een levenslange garantie voor de Opus CDP hardware en
garandeert dat elke Opus CDP goed blijft werken tijdens zijn levenscyclus met een geldige gebruikerslicentie.
Als de Opus CDP naar mening van Opus storing vertoont tijdens de garantieperiode, zal Opus deze repareren of vervangen zonder kosten, vooropgesteld dat de Opus CDP niet is blootgesteld aan misbruik, ongeval, rampen
of niet door Opus toegestane modificatie of reparatie.

·         Tijdsduur van de hardware garantie: Zo lang de gebruiker één van de volgende geldige licenties heeft en voldaan is: Cars of Trucks gebruikerslicentie. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan één specifieke Opus CDP met een uniek serienummer en is geregistreerd in de Autocom licentie database. Alle garantie claims worden gechecked en vergeleken met de database.

·         De Opus CDP levenslange garantie wordt gedefinieerd met de te repareren tijdsduur van het product: de periode waarin alle componenten leverbaar zijn.
Mocht het product niet te repareren zijn, heeft Opus het recht het product te vervangen door een gelijkwaardig product of de levenslange garantie in te trekken indien vervanging niet mogelijk is.

·         AANWIJZING: Autocom Diagnostic Partner AB is in geen enkel geval aansprakelijk voor schades, inclusief winstderving, derving van besparingen of andere incidentele schade voortkomende uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van dit product.
*Naast de Opus CDP geldt deze garantie ook voor de Opus CMT.